Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  08-10-18 20:02

Androidworld
Google trekt stekker uit sociaal netwerk Google+, datalek medeverantwoordelijk
We hadden het al een beetje zien aankomen, ondanks de start van een bètaprogramma en andere verbeteringen, maar het hoge woord is er nu toch uit: het einde van Google+ voor de consument is in zicht. Een groot datalek is hier medeverantwoordelijk voor.

Read the full article on Androidworld »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com