Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  12-01-19 08:58

Computer!Totaal
Hoe volgt Facebook je locatie?
Facebook heeft weer een omstreden aanpassing gedaan aan het beleid omtrent het verzamelen van locatiegegevens van gebruikers. Volgens berichtgeving van de Amerikaanse website Gizmodo kan niemand nu meer ongezien blijven voor adverteerders.

Read the full article on Computer!Totaal »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com