Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-01-19 18:01

Computable nieuwste ar...
Extra meldplicht bij ernstige digitale incidenten
Met het van kracht gaan van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (op 9 november vorig jaar) moeten grote digitale-dienstverleners ernstige cyberincidenten melden bij twee Nederlandse overheidsinstanties. De verplichting is begin dit jaar ingegaan.

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com