Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  11-01-19 10:36

Computable nieuwste ar...
Kabinet krijgt ongevraagd advies over digitalisering
Het is een feit dat digitalisering de samenleving veel voordelen biedt, maar tegelijkertijd mag de burger niet de dupe worden van de verdergaande digitalisering bij de overheid. De Afdeling advisering van de Raad van State constateert...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com