Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  10-01-19 14:52

Tweakers.net Nieuws
Stemacteur hint op nieuwe Splinter Cell-game
Luca Ward, een Italiaanse stemacteur die in voorgaande games de stem van Sam Fisher insprak voor de lokale versie van de Splinter Cell-games, hint op een nieuwe game op zijn Facebook-pagina.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com