Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 16:06

nu.nl - Gadgets
Consumentenapparaat en smartphone maken 3D-foto's van foetus
Een groep ontwerpers uit Hongkong heeft een echo-apparaat uitgevonden voor de particuliere markt. Het is draagbaar en stuurt foto's door naar een mobiele app die er 3D-beelden van maakt.

Read the full article on nu.nl - Gadgets »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com