Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 13:14

SOLV Weblog
Adidas mag naam ‘Falcon’ niet gebruiken voor kleding en schoenen
Het
bedrijf Dutch Brand House International (hierna: DBHI) is licentiehouder van
het woord- en beeldmerk ‘Falcon’ dat onder andere is geregistreerd voor
sportartikelen en kunstlederen producten (klasse 25 en 28). Adidas is in
september 2018 een kleding- en schoenenlijn begonnen onder dezelfde naam. In de
licentieovereenkomst met DBHI was opgenomen dat DBHI, als licentiehouder van
het merk Falcon, mag optreden tegen inbreuk in het kader van de intellectuele
eigendomsrechten. Voor de rechter v...

Read the full article on SOLV Weblog »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com