Feedjunkie.com






 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 13:00

Emerce
Omnichannel retail: wel of niet doen?
Omnichannel is een buzzwoord in de retail dat enige nuancering behoeft. Ja, omnichannel shoppers geven meer geld uit, maar dat wil niet zeggen dat elke klant zit te wachten op een uniforme beleving in al je kanalen.

Read the full article on Emerce »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com