Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 12:11

Tweakers.net Nieuws
'Gemeentewebsites voldoen nog altijd niet aan veel toegankelijkheidseisen'
Veel gemeentewebsites voldoen nog altijd niet aan de eisen van de web content accessibility guidelines, die het voor mensen met een beperking makkelijker moeten maken om een site te gebruiken. Dat zou blijken uit onderzoek.

Read the full article on Tweakers.net Nieuws »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com