Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 12:13

Bits&Chips
TUD-hoogleraar nanomechanica wil zweven op nanoschaal
Met nano-engineering willen we de kloof tussen nanowetenschap en concrete nanomechanische toepassingen overbruggen, aldus Peter Steeneken, hoofd van de Dynamics of Micro and Nanosystems-groep van de TU Delft. In zijn intreerede ‘Dynamica in de nanomechanica’ morgen staat ‘beweging’ centraal. Zoals de beweging van microscopische zwevende en roterende motortjes en schakelaars, aangedreven door elektrostatische krachten, die […]​

Read the full article on Bits&Chips »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com