Feedjunkie.com


 Share | RSS | Widgets | Home

[-]  06-12-18 12:14

Computable nieuwste ar...
Europese software-industrie ziet snelle groei
2018 wordt een record jaar voor Europa's tech (software) industrie, qua groei, exits, investeringen en aantal nieuwe ondernemingen dat meer dan 1 miljard dollar waard is. De software-industrie groeit vijf keer sneller dan de rest van...

Read the full article on Computable nieuwste artikelen »
Facebook TwitterGoogle+

« Back to Feedjunkie.com